Tel : (02) 3175 884

celicni jazinja- header

Челични јажиња

ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА ОД ГОЛА И ПОЦИНКУВАНА ЖИЦА СО ЧЕЛИЧНО ИЛИ ВЛАКНЕСТО ЈАДРО ЗА:

- општа намена во индустријата
- рударство (багери и сл.)
- бродарство
- градежништво
- жичари
- лифтови и дигалки

1. ОБИЧНО ЈАЖЕ

Намена:
- за рударски кочници
- влечни јажиња за мали и средни жичари
- витла, бротски јажиња, кранови, дигалки

1.1 ОБИЧНО ЈАЖЕ 6 х 7

Конструкција 6 х (1 + 6) жици
DIN 3055

1.2 ОБИЧНО ЈАЖЕ 6 х 19

Констукција 6 х (1 + 6 + 12) жици
DIN 3060

1.3 ОБИЧНО ЈАЖЕ 6 х 37
Конструкција 6 х (1 + 6 + 12 + 18) жици
DIN 3066

1.4 ОБИЧНО ЈАЖЕ СО ПОВЕЌЕ ВЛАКНЕСТИ ЈАДРА 6 х 24 + 7 ВЈ

Конструкција 6 х (ВЈ + 9 + 15) жици
DIN 3068

2. ХЕРКУЛЕС ЈАЖИЊА
Херкулес - неротирачките јажиња имаат особина на неротирање па се користат кај разни кранови со едниот крај на јажето слободно.
Се изработуваат со челично и влакнесто јадро.

2.1 ХЕРКУЛЕС ЈАЖЕ 17 х 7

Конструкција (1 + 6) + 12 (1 + 6), 6 (1 + 6) + 11 (1 + 6) жици
DIN 3069

2.2 ХЕРКУЛЕС ЈАЖЕ 34 х 7

Конструкција 6 (1 + 6) + 11 (1 + 6) + 17 (1 + 6) жици

3. ПРИВЕЗНИЦИ (изработени од челични јажиња или од челични ланци)
- ЕДНОКРАКИ
- ДВОКРАКИ
- ТРОКРАКИ

Контакт

METAL WELD, EXPORT - IMPORT SKOPJE
Ул. Ташко Караџа бр. 11а, Скопје
Тел: +389 (0)2 3175 884
Факс: +389 (0)2 3173 373
Email: metalweld@t.mk 

Новости